Kupcima Sjajlux garantuje

  1. Kupljeni proizvod ima propisane, odnosno deklarisane karakteristike kvaliteta; Proizvod će u garantnom roku pravilno funkcionisati ako se njime bude rukovalo na savestan, pažljiv i uobičajen način, uz poštovanje ograničenja nosivosti polica, fioka, klizača, unutrašnje i ostale opreme, u granicama izdržljivosti koje su propisane od strane proizvođača sastavnih komponenti; Kao Davalac garancije, u garantnom roku, o svom trošku, otklonićemo neispravnost proizvoda na licu mesta gde je proizvod isporučen i namontiran. Ukoliko iz tehničkih razloga nije moguće da intervenišemo na licu mesta, transportovaćemo neispravni proizvod ili njegov deo do našeg proizvodnog pogona, gde će neispravnost biti otklonjena. Nakon toga proizvod ili njegov deo vratićemo i ponovo namontirati. Rok obezbeđenog servisiranja proizvoda je 2 godine Unutar tog roka, obavezujemo se da ćemo obezbediti potrebne rezervne delove, servis i podršku. Nakon isteka garantnog roka obezbedićemo servisiranje naših proizvoda i rezervne delove po cenama iz važećeg cenovnika.
  2. Kupac gubi pravo na garanciju ukoliko do kvara ili neispravnosti dođe usled mehaničkih oštećenja proizvoda pri upotrebi, dejstva više sile (pokušaja krađe, poplave, požara i sl.), nepoštovanja ograničenja nosivosti ugradnih elemenata ili ako su na proizvodu vršene bilo kakve prepravke, demontaže i intervencije od strane neovlašćenih lica.